X
تبلیغات
زولا

دویدن با ذهن

از یوش می روم..."هوشم بِبَر زمانی"

به کجای این شبِ تیره بیاویزم

قبای ژنده ی خود را؟؟